Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
РЕГИСТРИ
ТЕРИТОРИАЛНО-УСТРОЙСТВЕНИ ПРОЦЕДУРИ
04.01.2019

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПУП ЗА 2019г.
РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2019г


РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИ ПУП ЗА 2018г.


РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2018г РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2017г


ДОПУСКАНИЯ В ПРОЦЕДУРА КЪМ ЮЛИ 2016  

 

ПУП В ПРОЦЕДУРА КЪМ ЮЛИ 2016

 

РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2016г 

 

РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2015г 

 

РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2014г 

 

РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2013г 

 

РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2012г

РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2011г

РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2010г 

РЕГИСТЪР НА ДОПУСКАНИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП И ИЗМЕНЕНИЯ НА ПУП ЗА 2009г 

ПУП ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!