Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Важни съобщения избори 2017 г.
Важно за избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места.
11.02.2017

В А Ж Н О !!!

ИЗБИРАТЕЛИ, ЧИИТО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СА В РАЗЛИЧНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, МОГАТ ДА ПОИСКАТ ДА БЪДАТ ВПИСАНИ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС, КАТО ПОДАДАТ В ПИСМЕНА
ФОРМА, ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ,

СРОК ДО 11 МАРТ 2017 ГОДИНА!
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!