Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Важни съобщения избори 2017 г.
Важно за избиратели, с трайни увреждания, които.не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.
11.02.2017


В А Ж Н О !!!

ИЗБИРАТЕЛИ, С ТРАИНИ УВРЕЖДАНИЯ,
КОИТО.НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, КАТО ЗАЯВЯТ ЖЕЛАНИЕТО СИ ПИСМЕНО, ПО ОПРЕДЕЛЕН ОБРАЗЕЦ, В

CPOK ДO 11 МАРТ 2017 ГОДИНА.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!