ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Заседания на комисии
График за заседанията на постоянните комисии през м.Юни 2017г.
09.06.2017

До:

     Общинските съветници при

     Общински съвет - Елин Пелин,

     Кмет на Община Елин Пелин

     и  граждани

 

Г Р А Ф И К
за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет-Елин Пелин през  месец ЮНИ  2017 г.
 
      Уведомявам Ви, че постоянните комисии към Общински съвет-Елин Пелин ще заседават на следните дати през месец  ЮНИ  2017 г.:
 

 

14.06.2017г.              – от 16.30 ч. ПК   по  „Инвестиции, управление и разпореждане с общинско

                                                         имущество

 

                                   – от 18:00 ч. ПК по „Финанси, бюджет и програми за развитие“ 

 

 


16.06.2017 г.              – от 16:30 ч.  ПК по  „Контрол и мониторинг върху дейността на търговските

                                      дружества  с общинско участие в капитала“

 

                                    – от 18:00 ч. ПК по „Устройство на територията, строителство, екология,   

                                       селско и горско стопанство“.

 

 

 


 20.06.2017 г.             –17:00 ч.  ПК по  „Законност , сигурност, обществен ред , граждански

                                       права и транспорт“

 

                                    –18:00 ч. ПК по „Здравеопазване, образование, култура и

                                              вероизповедание, спорт и социални дейности“

 

                                   – от 18:30 ч.   Председателски съвет

 

 

           

 

 

Председател ОбС-Елин Пелин:

                                                                             /Николай Плещов/

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин