Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
26.06.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ
 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин и мотивите към него се публикуват на основание чл. 26, ал. 2, 3 и 4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 26.06.2017 г., за предложения и становища по Проекта за изменение и мотивите към него.

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦУИГ, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1.

 

ДОКЛАД

 

МОТИВИ

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин