ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Новини
ПЪРВИЯТ ИСТИНСКИ ДЕБАТ ЗА ДЪЛГОГОДИШНИТЕ ПРОБЛЕМИТЕ С ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
16.08.2017

 

На 14.08.2017 г. в залата на Общински съвет-Елин Пелин се проведе първата среща-дебат относно дългогодишните проблеми с водоснабдяването на територията на Община Елин Пелин. Тя бе инициирана от обществения посредник г-жа Румяна Младeнова и кмета на Община Елин Пелин доц. Ивайло Симеонов.

 

За първи път, от както съществува проблемът с недостига на вода, гражданите имаха възможността да изкажат своето мнение пред общиснката администрация и „В и К“ дружеството.

 

На срещата присъстваха управителят на „В и К“-София област г-н Никола Нитов, управителят на „В и К“-Елин Пелин г-н Мильо Богданов, председателят на Общински съвет-Елин Пелин г-н Николай Плещов, общински съветници, кметовете на населените места и граждани. Областният управител на Софийска област г-н Илиан Тодоров също бе поканен, но бе възпрепятстван и не успя да ве включи в дебата.

 

Доц. Симеонов представи фактите и сложността на казуса с водоснабдителната мрежа, но подчерта, че това не е оправдание в 21 век хората да имат проблем с водата. Повдигането на този дебат е едно добро начало за предприемането на спешните мерки, които са необходими за разрешаването на казуса. Всеки, който носи отговорност за предоставянето на конкретната услуга трябва да поеме ангажимент към гражданите, за да се върви в посока разрешаването на проблема.

 

Доц. Симеонов представи конкретните мерки, които общинската администрация е предприела за решаването на проблемите с водата в селата Богданлия и Караполци. Там бе поставена сонда и в момента водоснабдяването е безпроблемно. Към днешна дата се поставя сонда в с. Огняново, а в най-кратки срокове очакваме да получим всички разрешителни за поставянето на сонда в с. Нови хан.

 

Отдел „Инвестиции, европейски проекти, строителство и екология“ следи за качеството на водата в детските градини на територията на общината, като пуска проби за химически анализ на водата от различни водоизточници.

 

Кметове на селата настояха пред „В и К“ дружеството да получават заключенията от периодичния химичен анализ на питейната вода, за да са наясно дали тя е годна за употреба.

 

Доц. Симеонов постави конкретно питане към управителите на „В и К“  дружеството относно проблема с неоградените и неохраняеми вододайни зони. „Това е изключително опасно и казусът трябва да се разреши в най-кратък срок“ – подчерта той.

 

Кметът отбеляза, че за да запази добрият тон с „В и К“, община Елин Пелин за своя сметка асфалтира дупките, които дружеството прави за отстраняването на авариите. Сериозен проблем е липсата на карта на подземната инфраструктура на „В и К“, което затруднява ремонтните дейности на общинските пътища.

 

„Като крайна мярка ще се проведе допитване до гражданите за организирането на местен референдум по няколко възлови въпроса:

  • За излизане на община Елин Пелин от „В и К“ асоциацията.
  • Тегленето на дългосрочен заем, с който общината да си реши сама проблемите с водата.“ – завърши своето изказване доц. Симеонов.

Г-н Нитов изказа готовност да вземе под внимание всички препоръки от страна на общинската администрация и гражданите на общината. Той добави, че вече има конкретни планове за подобряването на водоснабдяването и е на разположение за обсъждането и решаването на проблемите. Като проблем за изготвянето на регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), той подчерта отказа на „В и К“ дружество гр. Ботевград да се включи във „В и К“ асоциацията, което би възпрепятствало финансирането на Софийска област. Г-н Нитов призна за проблемите, които дружеството има и изтъкна, че те са в основата на голямата загуба (над 80%), които то отчита.

 

След направена проверка от страна на общнска администрация-Елин Плеин в сайта на областна администраия –София област /www.sofoblast.bg/ се установи, че гр. Ботевград е във „В и К“ асоциацията с 8.71%. Това означава, че 100% от общините на територията на Софийска област са включени в асоциацията. Съответно тя е допустим кандидат за финансиране по ЕП.

 

Кметовете на населените места и гражданите отправиха поредица от забележки към работата на водоснабдителното дружество. Те отправиха упреци за многобройните аварии и качеството на водата. Гражданите изказаха своето недоволство от факта, че „В и К“ не предоставя конкретна информация относно плановите спирания и присъединяването на нови абонати отнема значително повече време от очакваното.

 

В края на срещата бе предложено да се направи работна среща между общинската адмнистраия и „В и К“ дружеството, на която да се обсъдят конкретни действия и те да бъдат представени на обществото през м. септември.

 

След официалната дискусия, доц. Симеонов и г-н Нитов проведоха личен разговор, в който доц. Симеонов договори да се сложат 25 спирателни крана в гр. Елин Пелин и с. Гара Елин Пелин с цел при авария водата да се спира само в конкретния участък.

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин