Качество на въздуха
  Новини
ЗАПОЧНА РЕМОНТЪТ НА ПЛОЩАДИТЕ В СЕЛАТА НОВИ ХАН И ГАБРА
06.10.2017

На 27.09.2017г. в Министерство на енергетика Теменужка Петкова - министър на енергетика и председател на Управителния съвет на фонд „Радиоактивни отпадъци“ и доц. Ивайло Симеонов - кмет на Община Елин Пелин подписаха два договора финансирани със средства от Фонд „Радиоактивни отпадъци“.

 

Договор № 33/27.09.2017г. е за реализиране на проектно предложение „Ремонт и реконструкция на площадно пространство в кв. 41 на с. Габра, община Елин Пелин“ на стойност 83 992,36 лева с ДДС.

Очаквани резултати от реализиране на проекта са:

 • Ремонтирано открито пространство;
 • Сух фонтан;
 • Алеи с зелени куоцове;
 • Едроплощно озеленяване;
 • Създадени по-добри условия за ползване на централната част на селото от жителите на с. Габра;
 • Естетизирана централната част на с. Габра.

 

Договор № 34/27.09.2017г. е за реализиране на проектно предложение "Ремонт на площадно пространство в кв. 51 на с. Нови хан, община Елин Пелин на стойност 97 998,52 лева с ДДС.     

Очаквани резултати от реализиране на проекта са:

 • Подновени декоративни стени;
 • Направа на тротоари за по - добър достъп до читалището и осигуряване безопасността на пешеходците в центъра на селото;
 • Подменени настилки;
 • Създадени по-добри условия за ползване на централната част на селото от жителите на с. Нови хан;
 • Естетизирана централната част на с. Нови хан.

 

Общата цел на двата проекта е да съдейства за засилване привлекателността на селата Габра и Нови хан, както и подобряване условията на средата за обитаване и отдих, като фактор за повишаване качеството на живот и създаване на нови възможности за социално-икономическо развитие.

            Проектите напълно отговарят на заложените в Плана за развитие на Община Елин Пелин (2014-2020 г.) цели и приоритети, и по конкретно на една от основните цели за програмния период: „Повишаване качеството на живот на населението на общината”.

Реализацията на тези проекти ще подпомогне пряко реализацията на тази цел посредством естетизиране на централните части на селата Габра и Нови хан.

 

На 06.10.2017 г. започна изпълнението на  договора за с. Нови хан, а скоро ще стартира и този в с. Габра.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин