Качество на въздуха
  Новини
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОП „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
06.10.2017

Резултатите от дейността на ОП „Битово-комунални дейности“ вече са на лице. Само за месец обема и качеството на извършените дейности по облагородяване на общинската територия е в пъти по-голям.


Прилагаме отчет за извършената дейност:


• За периода от 12.09.2017 г. до 29.09.2017 г. бяха възстановени общо 30 пешеходни пътеки и изкуствени неравности в гр. Елин Пелин, с.Гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Мусачево, с. Равно поле, с. Габра
и с. Петково.
Дейностите ще продължат месец ноември;
• Преди началото на учебната година бяха окосенени зелените площи на всички училища и детски градини на територията на община Елин Пелин;


• Бяха поставени пътни знаци на прелеза Равно поле – Долни Богров;


• Извършено беше почистване и възстановяване на тротоарна настилка в гр. Елин Пелин - в кв.103 от страната на УПИ XIV-922 по плана на гр. Елин Пелин;


• В момента са обработени (окосени и окастрени) гробищните паркове в с. Лесново и с. Петково.

По план предстои обработването на гробищните паркове в с. Григорево, с. Мусачево, с. Равно поле и с. Гара Елин Пелин. След изпълнението на този план, при благоприятни метеорологични условия, ще бъдат възтановени пешеходните пътеки в останалите населени места. Ще бъде извършена и обработка на непочистените гробищни паркове.


• Предстои поставяне на пътни знаци на територията на община Елин Пелин. ОП „Битово-комунални дейности“ работи за облагородяването на територията, в която живеем и за облекчаване на общинския бюджет.

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин