Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Оспорени решения
Обявление за образувано дело в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
23.10.2017
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
на основание чл.22 ал.2
от ЗМСМА

 

 

обявява, че Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин е оспорено с Жалба от Мая Ст.Томова пред Административен съд София област и е образувано дело №900/2017г.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!