Качество на въздуха
  Новини
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
13.11.2017

 

Съгласно чл. 26 ал. 3 и ал. 4, чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове в законоустановения 30-дневен срок, община Елин Пелин чрез настоящото публикуване, представя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини в Община Елин Пелин.

Вашите предложения и становища можете да внесете в деловодството на Община Елин Пелин или на email: obshina@elinpelin.org в срок до 17,00 часа на 13.12.2017 год.

 

 

 

доц. Ивайло Симеонов

Кмет на Община Елин Пелин

 

Доклад

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин