Качество на въздуха
  Новини
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ПРЕЗ 2018 Г.
06.12.2017

 

 

Постоянната комисия по „КМДТДОУК“ към Общински съвет-Елин Пелин излезе със становище за определяне на критериите за получаване срещу заплащане на дърва за огрев от населението на Община Елин Пелин през 2018 г.

 

Критериите за получаване на широколистни дърва за огрев в размер до 5 /пет/ пространствени куб. м. на адрес, срещу 55.00 лв./ за 1 пространствен куб. м. с транспорт до адрес са:

  1. Заявителят да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Елин Пелин.
  2. Заявителят и всички лица, регистрирани на адрес, до който ще се доставят дърва за огрев да нямат задължения за местни данъци и такси към Община Елин Пелин.
  3. Заявителят и всички лица, регистрирани на адрес, до който ще се доставят дърва за огрев да нямат задължения за наеми към Община Елин Пелин.

 

Кандидатите могат да подават Заявление-Декларация по образец в срок до 31 Януари 2018 г.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин