Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи
Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН".
20.12.2017

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Докладът, мотивите и Проектът за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН" се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.12.2017 г., за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН".

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦУИГ, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1.

Пиложения: 

1. Доклад

 

2. Мотиви

 

3. Приложение № 1

 

4. Приложение № 2

 

5. Приложение № 3

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин