Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Оспорени решения
Обявление за образувано дело №1191/17г. в АССО против Наредба за управление на общинските пътища в Община Елин Пелин, приета с Решение №339/2008г. на ОбСЕП
04.01.2018
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
 
на основание чл.22 ал.2
 
от ЗМСМА

 

 

обявява, че е образувано дело №1191/2017г. на АССО по протест на Окръжна прокуратура София против Наредба за управление на общинските пътища в община Елин Пелин, приета с Решение №339/30.09.2008г., изм.и доп. с Решение №113/26.01.2012г. на Общински съвет-Елин Пелин.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!