Качество на въздуха
  Новини
Kоригиран комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Модернизация на железопътни участъци „гара Подуяне-гара Биримирци“, „гара Биримирци - гара Подуяне разпределителна“, „гара София – гара Елин Пелин“ и „гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник“ по проект „Развитие на железопътен възел София“, в обхвата на следните подучастъци на територията на Община Елин Пелин, Софийска област: подучастък № 8 - Казичене – Верила; подучастък № 9 - Верила – Равно поле; подучастък № 10 - гара Равно поле; подучастък № 11 - Равно поле – Столник и подучастък № 12 - Равно поле – Елин Пелин.
09.02.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин