Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби
Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №867/29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.04.2018Срещу т.16 от Приложение №3 към чл.35 от Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №867/29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин е образувано дело №1119/2018г. на АССО по протест на Окръжна прокуратура Софияобявление_оспорена_т.16_от_Приложение_№3_от_Наредба_№2

Наредба_№2_за_опр.и адм.на местните такси и цени на услуги,приета с_Реш.№867_от_29.03.18г

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!