Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби
Обявление относно образувано дело №345/18г. на АССО срещу разпоредбите на чл.41 и чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елин Пелин.
03.05.2018
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
 
на основание чл.22 ал.2
 
от ЗМСМА

 

 

обявява, че е образувано дело №345/2018г. на АССО срещу разпоредбите на чл.41 и чл.54 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №1161 по Протокол №42/26.11.2014г. на Общински съвет-Елин Пелин.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!