Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Проекти на нормативни документи
Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН".
28.05.2018

 

Докладът, мотивите и Проектът за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН" се публикуват на основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 28.05.2018 г., за предложения и становища по Доклада, мотивите и Проекта за изменение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „БКД-ЕЛИН ПЕЛИН".

 

Предложения могат да бъдат депозирани до Общински съвет – Елин Пелин, в сградата на Община Елин Пелин – ЦУИГ, гр. Елин Пелин, пл. „Независимост" № 1.

 

Приложения:

        1.  ДОКЛАД

        2.  МОТИВИ

        3. Правилник - Приложение 1

        4. Структура - Приложение 2

        5. Структура - Приложение 3

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!