Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПРОЕКТИ
„ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КУХНЕНСКОТО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ“
04.06.2018

 

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!