Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Профил на купувача
Събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в Община Елuн Пелuн; почистване на териториите за обществено ползване в населените места в Община Елuн Пелuн; поддържане на зелени площи на територията на град Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин; зимно почистване и поддържане на улиците и териториите за обществено ползване в град Елин Пелин и с.Гара Елин Пелин
03.07.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!