Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
ОБЯВЛЕНИЕ относно Решение №534/31.05.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин - ОТМЕНЕНО !
09.07.2018

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
 
 
Общински съвет-Елин Пелин
 
на основание чл.22 ал.2
 
от ЗМСМА

 

 

обявява, че Решение №534/31.05.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин е отменено, съгласно влязло в сила Решение №532/08.05.2018г. на Административен съд София област, постановено по адм.дело №727/2017г.

 

 

 

Общински съвет-Елин Пелин

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!