Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
Съобщение по чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите относно: „Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи“ на „ ТК София Билдинг Къмпани, Елин Пелин“
22.10.2018
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!