Качество на въздуха
  Новини
Информация за законосъобразност на предоставени административни услуги, заявени от „ИНТЕГРА ПЛАСТИКС“ АД пред Община Елин Пелин
07.11.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Днес, 7 ноември 2018 г. на Общински съвет - Елин Пелин е предоставен изчерпателен Доклад за законосъобразност на предоставени административни услуги, заявени от „ИНТЕГРА ПЛАСТИКС“ АД пред Община Елин Пелин.

Действията на общинска администрация по разрешаване, обявяване и одобряване чрез издадени административни актове са процедирани и изпратени до съответните национални одобряващи и контролиращи институции съобразно действащото законодателство.

От страна на инвеститора „ИНТЕГРА ПЛАСТИКС“ АД всяка извършена административна услуга е заплатена коректно и в срок съобразно нормативните ни документи за определяне на местните такси. За периода февруари – октомври 2018 г. общата стойност на тези плащания възлиза на 79 550,10 лв.

Обръщаме специално внимание на следните факти:
  • Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционното предложение на „ИНТЕГРА ПЛАСТИКС“ АД (Приложения от доклада №2, 3, 5) е поставена на таблото за обяви на Община Елин Пелин последователно на следните дати: 22.02; 19.03; 20.04.2018 г.
  • Решение за преценка от необходимостта от извършване на ОВОС се извършва от РИОСВ – София, който е компетентния държавен орган! Съгласно Приложение №8 от Доклада, а именно в Решение №СО-29-ПР/2018 г. се съобщава, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
  • На 17 октомври 2018 г. на посещение в община Елин Пелин беше г-н Джордж Кремлис - ръководител на отдел "Кохезионна политика и екооценки" в Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия. Заедно с кмета на общината Ивайло Симеонов той посети работната площадка на завода, който е в процес на изграждане. Според Джордж Кремлис този завод е уникален проект, който напълно отговаря на европейското и националното законодателство, а откриването му ще допринесе за дългосрочното развитие на рециклирането в България.
Смятаме, че приложената в доклада информация ще изчисти всички съмнения и ще спомогне за изясняването на всички съображения относно изграждането на предприятието – иновативна и полезна за обществото инвестиция – на местно, национално и европейско равнище.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин