Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Информация за законосъобразност на предоставени административни услуги, заявени от „ИНТЕГРА ПЛАСТИКС“ АД пред Община Елин Пелин
07.11.2018

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Днес, 7 ноември 2018 г. на Общински съвет - Елин Пелин е предоставен изчерпателен Доклад за законосъобразност на предоставени административни услуги, заявени от „ИНТЕГРА ПЛАСТИКС“ АД пред Община Елин Пелин.

Действията на общинска администрация по разрешаване, обявяване и одобряване чрез издадени административни актове са процедирани и изпратени до съответните национални одобряващи и контролиращи институции съобразно действащото законодателство.

От страна на инвеститора „ИНТЕГРА ПЛАСТИКС“ АД всяка извършена административна услуга е заплатена коректно и в срок съобразно нормативните ни документи за определяне на местните такси. За периода февруари – октомври 2018 г. общата стойност на тези плащания възлиза на 79 550,10 лв.

Обръщаме специално внимание на следните факти:
  • Обява до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционното предложение на „ИНТЕГРА ПЛАСТИКС“ АД (Приложения от доклада №2, 3, 5) е поставена на таблото за обяви на Община Елин Пелин последователно на следните дати: 22.02; 19.03; 20.04.2018 г.
  • Решение за преценка от необходимостта от извършване на ОВОС се извършва от РИОСВ – София, който е компетентния държавен орган! Съгласно Приложение №8 от Доклада, а именно в Решение №СО-29-ПР/2018 г. се съобщава, че не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
  • На 17 октомври 2018 г. на посещение в община Елин Пелин беше г-н Джордж Кремлис - ръководител на отдел "Кохезионна политика и екооценки" в Главна дирекция "Околна среда" на Европейската комисия. Заедно с кмета на общината Ивайло Симеонов той посети работната площадка на завода, който е в процес на изграждане. Според Джордж Кремлис този завод е уникален проект, който напълно отговаря на европейското и националното законодателство, а откриването му ще допринесе за дългосрочното развитие на рециклирането в България.
Смятаме, че приложената в доклада информация ще изчисти всички съмнения и ще спомогне за изясняването на всички съображения относно изграждането на предприятието – иновативна и полезна за обществото инвестиция – на местно, национално и европейско равнище.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!