Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
Решение № СО–104–ПР/2018 г.на Директора на РИОСВ – София за инвестиционно предложение за „Тръбен кладенец за реинжекция на дeбитите от съществуващо водовземно съоръжение (тръбен кладенец) подземни води" в УПИ Х-54,55, кв. 2, с. Равно поле, Община Елин Пелин, ЕКАТТЕ 61248, област Софийска - ново строителство
22.11.2018Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!