Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Информационен бюлетин относно заплащането на туристически данък на територията на Община Елин Пелин
06.12.2018
 
Община Елин Пелин уведомява гражданите и юридическите лица, че съгласно чл. 61р от Закона за местните данъци и такси с Туристически данък се облагат нощувките и данъчнозадължени са лицата предлагащи нощувки.

Данъка се внася в приход на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Община Елин Пелин уведомява собствениците на всички хотели, къщи за гости, места за настаняване и лица, предлагащи нощувки, че трябва да подадат декларация за облагане с туристически данък по образец до 30 януари 2019 г. за реализираните нощувки през 2018 г.

През годината до 15-то число на месеца се подава месечна справка – декларация за реализираните нощувки през предходния месец.
Всички образци на декларациите може да намерите в сайта на Община Елин Пелин, раздел „Услуги“, „Местни данъци и такси“.

Съгласно Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Елин Пелин, Раздел VІ, размерът на дължимия туристически данък се определя, както следва:

Категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка;
Категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
Категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
Категория 4 звезди – 1.50 лв. за нощувка;
Категория 5 звезди – 1.50 лв. за нощувка;
 
Лицето не може да внася данъка под определен размер - по-малък от 30% от данъка при пълен капацитет на средството за подслон или мястото за настаняване.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!