Електронни Услуги Община Елин Пелин
Качество на въздуха
  Новини
Информационен бюлетин относно заплащането на туристически данък на територията на Община Елин Пелин
06.12.2018
 
Община Елин Пелин уведомява гражданите и юридическите лица, че съгласно чл. 61р от Закона за местните данъци и такси с Туристически данък се облагат нощувките и данъчнозадължени са лицата предлагащи нощувки.

Данъка се внася в приход на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Община Елин Пелин уведомява собствениците на всички хотели, къщи за гости, места за настаняване и лица, предлагащи нощувки, че трябва да подадат декларация за облагане с туристически данък по образец до 30 януари 2019 г. за реализираните нощувки през 2018 г.

През годината до 15-то число на месеца се подава месечна справка – декларация за реализираните нощувки през предходния месец.
Всички образци на декларациите може да намерите в сайта на Община Елин Пелин, раздел „Услуги“, „Местни данъци и такси“.

Съгласно Наредба за определяне размера на местните данъци на Община Елин Пелин, Раздел VІ, размерът на дължимия туристически данък се определя, както следва:

Категория 1 звезда – 0.60 лв. за нощувка;
Категория 2 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
Категория 3 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
Категория 4 звезди – 1.50 лв. за нощувка;
Категория 5 звезди – 1.50 лв. за нощувка;
 
Лицето не може да внася данъка под определен размер - по-малък от 30% от данъка при пълен капацитет на средството за подслон или мястото за настаняване.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!