Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА 2019 ГОДИНА
07.01.2019

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Предстои приемането на бюджета на Община Елин Пелин за 2019 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за развитието на Община Елин Пелин. Постъпилите мнения, предложения и становища са съществен елемент при подготовката и разработването на бюджета на Общината.

Отправяме с настоящата обява покана към Вас, заедно да обсъдим основните показатели на проекта на бюджет 2019 година, преди внасянето им в Общински съвет-Елин Пелин.

Материалите по проекта на бюджет 2019 г. ще бъдат публикувани на сайта на Общината на 10.01.2019 г.

Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на Община Елин Пелин не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Публичното обсъждане на проекто-бюджета на Община Елин Пелин за 2019 г. ще се проведе на 15.01.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Общината, ет. 1 - залата на Общински съвет - Елин Пелин.


Обява община Елин Пелин

Обява Общински съвет-Елин Пелин
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!