Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Обществено обсъждане относно премахване на опасни дървета
11.02.2019
На 13.02.2019 г. от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Елин Пелин ще се проведе обществено обсъждане, относно необходимостта от премахването на дърветата на ул. „Христо Ботев“, до СУ „Васил Левски“. На срещата ще присъстват г-н Николай Савов – зам.-кмет на община Елин Пелин и общественият посредник г-жа Румяна Младенова, като се отправя покана към всички заинтересувани граждани.

Получено е предписание от РУ „Елин Пелин“, че дърветата са опасни за автомобилното движение и тяхното премахване е наложително.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!