Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
Искане от Стефан Емилов Бозев, във връзка с организиране на обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и неговите приложения за инвестиционно предложение “Изграждане на комплекс от индивидуални жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване“ в имоти 171010 и 171011, землището на с. Равно поле, община Елин Пелин
14.03.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!