Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Правилници и наредби
Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №641 по Протокол №28/26.06.2009 г. на Общински съвет-Елин Пелин. /АКТУАЛИЗИРАНА СЪГЛАСНО ВЛЯЗЛО В СИЛА РЕШЕНИЕ №786/11.06.2019 г. на АССО по дело №344/2019 г./ - ВТОРА РЕДАКЦИЯ
19.07.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!