Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения
Решение № СО-8-П/2019 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите - София за "Подробен устройствен план - "План за застрояване за поземлен имот № 019021, м. "Върженски ливади", в землището на с. Григорево, община Елин Пелин
30.07.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!