Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Инвестиционни намерения
"Изграждане на комплекс от индивидуални жилищни сгради, сгради за обществено обслужване, спортни съоръжения и озеленяване", в поземлен имот № 171010 и № 171011, землище на с. Равно поле, община Елин Пелин
16.08.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!