Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Конкурси, търгове
Община Елин Пелин обявява публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, представляващи: Помещение №11, със санитарен възел, с обща застроена площ от 16,17 кв.м., и Помещение №12, със санитарен възел, с обща застроена площ от 16,34 кв.м., находящи се на пети етаж на „Професионално учебен център с хотелска част", в УПИ VІІ – За КОО, кв. 26 по планa на гр. Елин Пелин, обл. Софийска
19.11.2019
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!