ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Елин Пелин неразделна част от протокол №Пр-479/23.05.2018 год.
19.06.2018

Обявление на заповед № ТС-343/16.05.2018г на кмета на община Елин Пелин е одобрен ПУП-ПЗ за имот № 016147 в землището на гр.Елин Пелин.
18.06.2018

Обявление за заповед № ТС-217/28.03.2018г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП-ПЗ на имот №057006 в землището на с.Лесново.
18.06.2018

Обявление на заповед №ТС-216/28.03.2018г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на ПУП-ПЗ на имот №025001 в землището на с. Нови хан.
18.06.2018

Планови прекъсвания на електрозахранването за община Елин Пелин, 18 - 22.06.2018 г.
15.06.2018

Актуализиране на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 год.
14.06.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин