ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ

Участия и награди на групите и съставите при НЧ „Елин Пелин 1896“, гр.Елин Пелин за м. май и юни
28.06.2017

Обява за провеждане на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2016 година
26.06.2017

Обява за провеждане на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на Общински бюджет 2016 година.
26.06.2017

Град Елин Пелин бе домакин на първият турнир по 3х3 Баскетбол - 24.06.2017 г.
26.06.2017

Селищен празник на с. Доганово
26.06.2017

Обявление за образувано дело №527/2017г. на АССО по протест на Окръжна прокуратура София против разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 19; чл. 21, ал. 4; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28; чл. 29, ал. 2; чл. 31, ал. 1; чл. 32; чл. 33; чл. 34, ал. 3; чл. 66; чл. 67; чл. 68 и чл. 70 от Наредба за управление на общинските пътища в община Елин Пелин, приета с Решение №339/30.09.2008г., изм.и доп. с Решение №113/26.01.2012г. на Общински съвет-Елин Пелин.
26.06.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас