ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ

Проект за изменение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие "БКД-Елин Пелин".
23.10.2017

Обявление за образувано дело в АССО против Решение №607/27.07.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
23.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ За набиране на кандидати в Общинска администрация град Елин Пелин, дирекция „Финансово стопански дейности", за Длъжност: Счетоводител.
20.10.2017

РЕМОНТ НА ЖП ПРЕЛЕЗА В РАЙОНА НА РАЗДЕЛЕН ПОСТ МУСАЧЕВО–ПЪТ 6002-МУСАЧЕВО
20.10.2017

Планирани прекъсвания в електрозахранването за община Елин Пелин за периода 23 - 27.10.2017 г.
20.10.2017

Обявление на комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ І46,47,48-За логистични и складови дейности, кв.16, гр.Елин Пелин – СПЗ, образуван от имоти №№ 069046, 069047 и 069048 по КВС на землището на гр.Елин Пелин.
19.10.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас