ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Новини

Проект на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на Община Елин Пелин, приет с Решение № 676/28.09.2017 г. на Общински съвет – Елин Пелин.
23.01.2018

Проект на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин.
22.01.2018

БАБИНДЕН В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
22.01.2018

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Елин Пелин, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 22 - 26.01.2018 г.
22.01.2018

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ II НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ „НА ГОСТИ У ШОПСКО“ ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН - 24.02.2018 г.
16.01.2018

Обявление за образувано дело №1227/2017г. в АССО срещу чл.5,ал.1,т.4,т.10,т.11,т.12,13,14,т.17,т.18,т.20,т.21 и т.22, чл.14, ал.1, т.3, чл.15, ал.1, т.3 и чл.17, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрция, приет с Решение №103/14.02.2008г. на Общински съвет-Елин Пелин
16.01.2018

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин