ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска и общинска транспортна схема
09.08.2017

„Изграждане на пристройка на два етажа към съществуваща детска градина в УПИ за детски дом и детски ясли в кв.60 по РП на с.Нови хан, община Елин Пелин –довършителни вътрешни и външни СМР и вертикална планировка“
25.07.2017

„Закупуване на употребявани тежкотоварни автомобили – мултилифт системи и челен товарач за нуждите на Община Елин Пелин“
17.07.2017

„Изграждане и поставяне на паркова сцена, намираща се в част от УПИ VII-за озеленяване, кв.89 по плана на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. София"
14.07.2017

Изготвяне на работен проект и изпълнение на СМР за изграждане на техническа инфраструктура-паркинг с улица тупик с О.Т. 324а-324б-324в и разширение на паркинг част от улица с О.Т. 340-341, кв. 164 по плана на град Елин Пелин, община Елин Пелин, област София.
30.06.2017

Ремонт и реконструкция на площадни пространства в с. Нови хан и с. Габра, Община Елин Пелин
30.06.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас