ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

Доставка по заявка на хигиенни и почистващи материали за нуждите на Община Елин Пелин, по обособени позиции.
23.02.2018

Доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Елин Пелин, по обособени позиции.
23.02.2018

Възлагане на дейности за информация и комуникация по проект: BG16RFOP001-5.001-0008-C01, "Заедно за всяко дете!", финансиран по ОПРР 2014-2020.
29.01.2018

ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ И НОВА МАШИНА ЗА ИНЖЕКЦИОННО ЗАПЪЛВАНЕ НА ДУПКИ В АСФАЛТОВИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.
24.11.2017

Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел.мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин.
17.11.2017

ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ И НОВА МАШИНА ЗА ИНЖЕКЦИОННО ЗАПЪЛВАНЕ НА ДУПКИ В АСФАЛТОВИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.
28.09.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин