ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ И НОВА МАШИНА ЗА ИНЖЕКЦИОННО ЗАПЪЛВАНЕ НА ДУПКИ В АСФАЛТОВИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.
24.11.2017

Техническо поддържане, ремонт и реконструкция на ел.мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление за нуждите на Община Елин Пелин.
17.11.2017

ДОСТАВКА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НОВ КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ И НОВА МАШИНА ЗА ИНЖЕКЦИОННО ЗАПЪЛВАНЕ НА ДУПКИ В АСФАЛТОВИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН.
28.09.2017

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и част от уличните платна за нуждите на Община Елин Пелин.
21.09.2017

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на улични и пътни платна и прилежащите им елементи на Общинските пътища и улици в Община Елин Пелин през 2017 г.
21.09.2017

„Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Елин Пелин“.
08.09.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин