ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Профил на купувача

Обществена поръчка чрез покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:„Ремонт на тротоари на бул. „Витоша" и вертикална планировка - от страната на кв. 89, УПИ VII- за озеленяване и УПИ VIII - за училище по ПУП, ПРЗ-Актуализация ЦГЧ – гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин".
11.05.2017

Ремонт на тротоари на бул. „Витоша" и вертикална планировка - от страната на кв. 89, УПИ VII- за озеленяване и УПИ VIII - за училище по ПУП, ПРЗ-Актуализация ЦГЧ – гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин.
11.04.2017

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на пътни платна и прилежащите им елементи на Общинска пътна мрежа.
06.04.2017

Абонаментно техническо поддържане, ремонт и реконструкция на уличните платна и прилежащите им елементи през 2017г. в населените места от Община Елин Пелин
31.03.2017

Закупуване на употребявани леки автомобили за нуждите на Община Елин Пелин.
13.03.2017

Абонаментно поддържане на внедрени софтуерни продукти за нуждите на Община Елин Пелин
28.02.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас