ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Конкурси, търгове

Изменение на Решение №472 по Протокол №22 от 30.03.2017 г. с влязло в сила Решение №488 по Протокол №24 от 27.04.2017 г. на ОбС Елин Пелин.
15.06.2017

Обява за конкурс за възлагане на управлението на "Медицински център I - Елин Пелин" ЕООД.
15.06.2017

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в землището на гр.Елин Пелин.
02.06.2017

Община Елин Пелин обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – общинска собственост, находящи се в землището на с. Габра.
02.06.2017

Община Елин Пелин обявява Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Общинско предприятие "Битово-комунални дейности-Елин Пелин", град Елин Пелин.
26.05.2017

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността: "Старши юрисконсулт в дирекция "Правно и административно обслужване"
18.04.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас