ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Правилници и наредби

Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение №857/29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.04.2018

Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с Решение №867/29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.04.2018

Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общ.имущество, актуализирана съгласно Решение №864/29.03.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин.
03.04.2018

Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, актуализирана, съгласно Решение №80/30.01.2018г. на АССО по дело №1106/2017г.
22.03.2018

Обявление относно отменени разпоредби на приетата с Решение №393/26.01.2017г. от общински съвет Наредба №4 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно влязло в сила Решение на АССО по дело №1106/2017г."
22.03.2018

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на Община Елин Пелин, с нанесени изменения, съгласно Решение №815/22.02.2018г. на Общински съвет-Елин Пелин
01.03.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин