ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
Екология

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА РЕГИОН ГОРНА МАЛИНА 2016 – 2020 Г."
07.09.2017

Решение №СО-30-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на "Местна инициативна група Елин Пелин - Горна Малина" (МИГ Елин Пелин - Горна Малина) за периода 2017-2023 г.
31.08.2017

График за извозване на контейнерите на Булекопак за разделно събиране на отпадъци
01.02.2017
График за извозване на контейнерите на Булекопак за разделно събиране на отпадъци, разположени на територията на община Елин Пелин

Политика на околната среда
31.01.2017
Политика на околната среда

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
Електронни Услуги Община Елин Пелин