ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Решения

Решения по Протокол №27/27.07.2017г. на ОбСЕП - от №585 до №637 вкл.
03.08.2017

Обявление относно отменени разпоредбите на чл.18, ал.1, т.10 и 12, чл.30, ал.ал.3, 4 и 5 и чл.31, т.1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №283 по Протокол №16/29.09.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
27.07.2017

Обявление относно Решение №71/25.02.2016г. на ОбС-Елин Пелин - В СИЛА!
19.07.2017

Решения по Протокол №26/29.06.2017г. на ОбСЕП - от №547 до №584 вкл.
06.07.2017

Решениe № 555 по Протокол №26/29.06.2017г. на ОбСЕП
04.07.2017

Решения по Протокол №25/31.05.2017г. на ОбС - от №521 до №546 вкл.
05.06.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас