Качество на въздуха
  Решения

Решения по Протокол №39/26.07.2018г. на ОбСЕП - от №974 до №1007 вкл.
01.08.2018

ОБЯВЛЕНИЕ относно Решение №534/31.05.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин - ОТМЕНЕНО !
09.07.2018

Решения по Протокол №38/28.06.2018г. на ОбСЕП - от №949 до №973 вкл.
04.07.2018

Решения по Протокол №37/31.05.2018г. на ОбСЕП - от №914 до №948 вкл.
06.06.2018

Решения по Протокол №36/26.04.2018г. на ОбСЕП - от №874 до №913 вкл.
03.05.2018

Решения по Протокол №35/29.03.2018г. на ОбСЕП - от №835 до №873 вкл.
03.04.2018

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин