ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ТРЕТИ МАРТ
  Решения

Решения по Протокол №30/26.10.2017г. на ОбСЕП - от №681 до №705 вкл.
02.11.2017

Обявление относно Решение №499/27.04.2017г. на ОбС-Елин Пелин - В СИЛА!
01.11.2017

Решения по Протокол №29/28.09.2017г. на ОбСЕП - от №639 до №680вкл.
05.10.2017

Решениe № 638 по Протокол №28/18.09.2017г. на ОбСЕП .
29.09.2017

Решения по Протокол №27/27.07.2017г. на ОбСЕП - от №585 до №637 вкл.
03.08.2017

Обявление относно отменени разпоредбите на чл.18, ал.1, т.10 и 12, чл.30, ал.ал.3, 4 и 5 и чл.31, т.1 от Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на община Елин Пелин, приета с Решение №283 по Протокол №16/29.09.2017г. на Общински съвет-Елин Пелин.
27.07.2017

Търсене
НАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
За повече красота около нас