Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
Важни съобщения избори 2017 г.

Линк към обучителния портал на "ЦИК," полезна информация могат да намерят всички членове "СИК"
24.03.2017

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии.
13.03.2017

Важно за избиратели, желаещи да гласуват по настоящ адрес.
06.03.2017

Важно за избиратели, с трайни увреждания, които.не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение.
11.02.2017

Важно за избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места.
11.02.2017

Консултации за сформиране съставите на СИК на 15 февруари /сряда/, от 13.30 часа, в кабинета на Кмета на община Елин Пелин
11.02.2017

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!