Електронни Услуги Община Елин Пелин
Качество на въздуха
„ГЕОЕТА“ ЕООД
Фирма: „ГЕОЕТА“ ЕООД
Управител: инж. Асен Иванов


Адрес
:

ул. „Зорница“ № 3
гр. Елин Пелин 2100
общ. Елин Пелин
тел.: +359 878 808 819
е-mail: geoeta@mail.bg

Кратко представяне:

„ГЕОЕТА“ е геодезическа фирма, извършваща целия набор от геодезически услуги, предлагани на пазара - геодезическо заснемане на имот, на сграда, на парцел и на всякакъв вид други обекти, създаване на проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта, вертикално планиране и проектиране на обекти, трасиране на сграда, имотни граници и всякакви други обекти, GPS измервания.
Фирмата разполага с офис в гр. Елин Пелин, бул. София /срещу ПУЦ/.
Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!