Качество на въздуха
НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин

Преди 120 години нашите предци, водени от желанието да се съхранят народните традиции и да се сплотят хората, в стремежа към развитие и прогрес, създават местното читалище. Първоначално читалището се нарича „Саморазвитие”, а по-късно се преименува в НЧ „Елин Пелин 1896“.

Читалището поддържа огъня на знанието, обогатява духовния и културен живот, съхранява и развива българските традиции и обичаи.

Днес самодейците в читалището са 150, участващи активно в над 20 вида дейности, традиционно свързани с българската култура.

Секретар: Диана Стоянова

Т: 0725 / 66011, 0899938097

Е: diana_ep@abv.bg

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!
Електронни Услуги Община Елин Пелин