Инвестиционно предложение за „Изграждане на балнеологичн център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“, в поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 26.10.2020 15:26
Инвестиционно предложение за „Изграждане на балнеологичн център за комплексна профилактика, рехабилитация и хидротерапевтично лечение с минерална вода“, в поземлени имоти с идентификатори 61248.1.136, м. „Бегова ливада“ и 61248.14.2, м. „Юрто“, с. Равно поле, община Елин Пелин.

Търсене