Протокол разпределение на пасища мери и ливади от ОПФ на животновъди отглеждащи пасищни селскостопански животни за които е установен недостиг в землищата, където са регистрирани животновъдните обекти, разпределени с протокол №ПР-575/31.05.2021 г

Дата на публикуване: 01.06.2021 14:20

Наименование Брой тегления
Протокол 109 Изтегли документ с име "Протокол"

Търсене