Изготвен Доклад за приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 22.10.2021 16:30
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Елин Пелин чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.


Наименование Брой тегления
Доклад и мотиви за приемането на Наредба за зелената система на ОбЕП_за качване.pdf 50 Изтегли документ с име "Доклад и мотиви за приемането на Наредба за зелената система на ОбЕП_за качване.pdf"

Търсене