Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Елин Пелин


Наименование Брой тегления
Доклад и мотиви за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Елин Пелин.pdf 57 Изтегли документ с име "Доклад и мотиви за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Елин Пелин.pdf"

Търсене