Kачество на въздуха в община Елин Пелин

Дата на публикуване: 06.01.2022 11:40
През 2014 г. гражданите на град Щутгарт, Германия стартират проекта Luftdaten.info (като неговото продължение в България е инициативата на AirBG.info от 2017 г.), за да насочат вниманието на всички жители към хроничните проблеми, свързани със замърсения въздух в техния град и дългото нежелание на властите да вземат устойчиви мерки за решаване на проблема. С реализацията на проекта в България се цели събиране на реална информация за качеството на въздуха, посредством сензори, инсталирани и поддържани от доброволци, по света и у нас. Техният брой се увеличава ежедневно, а информацията, генерирана от тях, се събира на няколко съвъра, от където е достъпна свободно като "отворени данни". Всеки може да ги изтегли и анализира свободно.

Днес проектът работи успешно в над 75 държави в Европа и по света, като една от първите сред тях е България от 2017 година. Повече информация за развитието на проекта можете да прочетете в сайта на организаторите тук: https://airbg.info/
  • Как качеството на въздуха в София, Варна, Пловдив, големите и малки градове на България може да се измери и после да се визуализира?
  • Как влияят засиленият трафик и производствата на нашия въздух?
  • Каква е замърсеността от прах и азотни оксиди в жилищните райони, а и нощно време на натоварения Орлов Мост, индустриалните зони, възловите кръстовища в столицата и страната?
На тези и други въпроси, може да намерите отговори чрез изграждащата се независима мрежа от над 900 сензори за фини прахови частици с динамично визуализиране на данните, в която участват активно граждани, компании и неправителствени организации. Luftdaten.info / AirBG.info генерира постоянно обновяваща се карта с данните за ФПЧ за града Ви, България, Европа и целия свят. Разработката и поддръжката на уеб сайта https://airtube.info е напълно некомерсиална и се издържа със собствени средства на създателите. Сайтът предлага удобна работа, като през компютър, така и на мобилно устройство, където може да използва GPS функциите му за да ви показва най-близката до вас информация.

На картата са показани 6 измервателни станции, които се намират на територията на община Елин Пелин и предават данни в реално време, показващи различни показатели за качеството на въздуха и нивото му на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ). Сензорите, които постоянно изследват въздуха, са разположени в град Елин Пелин (2), село Григорево, село Нови хан, село Лесново и село Огняново. Статистика, заедно с история на данните, може да проследите до 6 месеца назад във времето за всяка измервателна станция, включена в проекта.

Вижте картата с измервателните станции, показващи качеството на въздуха на изписания по-долу адрес.
* * *

ГалерияТърсене