Добре дошли

Новини


30.06.2022
Графикът за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през м. юли 2022 г. се изпълнява на седмична база от общинското предприятие "БКД - Елин Пелин".


28.06.2022
Детски градини ще могат да кандидатстват по програма "Образование" 2021 - 2027 г., по която се очаква финансиране около 1.9 млрд. лв. за модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище. Това обясни екипът на ОИЦ - София в отговор на въпроси на посетители по време на изнесената приемна в община Елин Пелин.


24.06.2022
От 16 до 19 юни 2022 г. екипът на ДГ „Радост“, гр. Елин Пелин посети своите партньори от гр. Скопие, Република Северна Македония по европейски международен проект.

23.06.2022
По инициатива на кмета на община Елин Пелин г-н Ивайло Симеонов на 27 юни 2022 г. (понеделник) от 10:00 до 12:30 часа експерти от ОИЦ - СОФИЯ  с богат опит в разработката и информирането за финансиране на европейски проекти ще предоставят актуална информация, в областта на новите програми в обхвата на Кохезионната политика на ЕС, актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти през 2022 г. и др. теми.