Екология30.11.2020
Приложено може да видите график за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през декември 2020 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие "БКД - Елин Пелин"Търсене