Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
  Новини
„Кмете, виж!“ - платформа за лесен достъп до администрацията на община Елин Пелин
23.03.2018

 

 

Община Елин Пелин предоставя на жителите още един лесен, достъпен и модерен начин за връзка с кмета и администрацията чрез платформата „Кмете, виж!“.

 

Така Елин Пелин се нарежда сред 10-те общини в България, които използват този информационен канал за улеснение на своите жители. Платформата „Кмете, виж!“ предоставя възможност за бързо подаване на сигнали от различно естество директно към администрацията.

 

Платформата позволява да се изпраща информация по всяко време, без да е необходимо да се посещава сградата на Общината или да се търси точният телефон за контакт със съответната дирекция или отдел.

 

Докладването се извършва чрез регистрация в уеб портала https://kmetevij.com - и/или мобилното приложение, което позволява на гражданите да приложат снимки и да дадат кратко описание.

 

Данните се изпращат към деловодната система на администрацията, а платформата позволява на човека, подал сигнала, да следи статуса на жалбата през профила си в портала.

 

Обратната връзка по обработката на подадената информация се изготвя от Община Елин Пелин.

 

След проверка за автентичността на сигнала от служител на администрацията, той ще бъде видим на страницата https://kmetevij.com.

 

Достъп до платформата: уеб сайта или мобилното приложение в Google Play.

 

 

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!