Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

Проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ IV-586 , находящ се кв.76, с. Лесново, Община Елин Пелин
18.07.2019

Заповед ТС-608/18.07.2019г. на Кмета на Община Елин Пелин относно одобрен проект за ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ XXXII-258, находящ се в кв.16, гр. Елин Пелин
18.07.2019

Процедиране проект за ПУП-ИПР за промяна на вътрешно регулационна линия между УПИ IV-76 и УПИ V-75, находящи се в кв.17, с. Мусачево, Община Елин Пелин.
18.07.2019

Проект за ПУП-ПЗ на ПИ №134061, находящ се в землището на с. Равно поле, Община Елин Пелин.
18.07.2019

Заповед на Кмета на Община Елин Пелин ТС-609/18.07.2019г. относно одобрен проект за ПУП-ИПЗ за изменение на имотна граница между ПИ №024029 с отреждане „за Склад за дървен материал, шоурум и администрация“ и ПИ №024005 с отреждане „за Складово-производствена и търговска дейност“, находящ се в м. „Пазарски път“, землище на с. Мусачево, Община Елин Пелин.
18.07.2019

Проект за ПУП-ПЗ на ПИ №028010, находящ се в з-щето на с. Крушовица.
16.07.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!