Електронни Услуги Община Елин Пелин
Каталог на бизнеса
Качество на въздуха
ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ (ПУП)

Проект за ПУП-ПЗ на ПИ №003018 за отреждането му на “за производствена сграда за газово оборудване с прилежаща административна сграда”, находящ се в землището на с. Нови хан
17.05.2019

Проект за ПУП-ПЗ на ПИ №256005, находящ се в землището на с. Нови хан, Община Елин Пелин
30.04.2019

Проект за ПУП-ПЗ на ПИ № 256019, находящ се в з-ще на с. Нови хан, Община Елин Пелин
30.04.2019

Проект за ПУП-ПЗ на 256015, находящ се в землището на с. Нови хан, Община Елин Пелин
30.04.2019

Проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от ЗУТ (КПИИ) на УПИ II-"за Ресторант", находящ се в кв.14, с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин
25.04.2019

Проект за ПУП-ИПР на УПИ XIV-202 и УПИ XV-202, находящи се в кв.12, с. Чурек, Община Елин Пелин
25.04.2019

Търсене
КМЕТЕ ВИЖ!!!